Ochrana osobních údajů

srpna 10 2023

Ochrana a zpracování osobních údajů

V souladu s nařízením GDPR se zavazujeme chránit osobní údaje našich uživatelů. Naše webové stránky respektují právo klientů na informační soukromí a zpracování jejich osobních údajů probíhá transparentně a pouze za účelem, který byl uživatelům jasně vysvětlen. Osobní údaje jsou pečlivě chráněny před zneužitím, ztrátou či neautorizovaným přístupem. Pro zajištění nejvyšší možné úrovně ochrany jsou pravidelně aktualizovány bezpečnostní protokoly a technologie. Každý uživatel našeho webu má právo byť informován o tom, jaké jeho osobní údaje shromažďujeme, jak jsou tyto údaje užity a jakým způsobem může uplatnit právo na opravu, vymazání nebo omezení zpracování jeho osobních údajů.

Využívání osobních údajů

Naše společnost zpracovává osobní údaje v rozsahu, který je nezbytný pro splnění smluvních povinností, poskytování služeb a informování o novinkách a akcích. Jedná se mimo jiné o data jako jsou jméno, příjmení, e-mailová adresa a další kontaktní informace. Všechny údaje jsou zpracovávány v souladu s platnou legislativou a po pečlivém zhodnocení, zda pro daný účel jejich zpracování je nezbytné. Rozsah a účel zpracování osobních údajů je uživatelům vždy předem jasně komunikován.

Práva subjektu údajů

Uživatelé mají právo na přístup k svým osobním údajům, právo požadovat jejich opravu či aktualizaci, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Všechna práva lze uplatnit pomocí kontaktu na e-mailovou adresu [email protected]. Tímto způsobem je rovněž možné požádat o poskytnutí informací o tom, jaké osobní údaje o uživateli zpracováváme a za jakým účelem.

Bezpečnost a ochrana dat

Bezpečnost osobních údajů je pro nás nejvyšší prioritou. Pro jejich ochranu využíváme pokročilých technických a organizačních opatření, aby byly vždy chráněny před neoprávněným přístupem, zneužitím či poškozením. Personál, který ke zpracovaným údajům přistupuje, je řádně proškolen a je mu kladena vysoká zodpovědnost za zacházení s těmito údaji dle přísných postupů stanovených naší společností i legislativou.

Kontaktní informace

Pro další dotazy ohledně zpracování Vašich osobních údajů nás můžete kontaktovat na e-mail [email protected], nebo na adresu: Olga Šimečková, U Dětského domova 445/43, Rusek, 500 09 Hradec Králové, Česká republika.

Napsat komentář