Podmínky užívání

srpna 10 2023

Úvodní ustanovení

Vítejte na webových stránkách Zubní péče Nimrichtrova-Dentema. Tento dokument slouží jako právní dohoda mezi provozovatelem této webové stránky, paní Olgou Šimečkovou, se sídlem U Dětského domova 445/43, Rusek, 500 09 Hradec Králové, Česká republika, a uživatelem, který se zavazuje tyto podmínky užívání dodržovat. Používáním této webové stránky, včetně veškerého jejího obsahu a funkcí, potvrzujete souhlas s těmito podmínkami. Podmínky užívání se vztahují na všechny návštěvníky a uživatele webu. Je důležité, aby každý uživatel tyto podmínky pečlivě přečetl a porozuměl jim, neboť obsahují důležité informace ohledně práv a povinností.

Používání obsahu webu

Obsah webové stránky, včetně textů, grafiky, obrázků a jiných materiálů slouží pro informační účely a je chráněn autorskými právy. Uživatel smí obsah webu používat pouze pro osobní a nekomerční účely. Je zakázáno kopírovat, reprodukovat, měnit, přeprodávat nebo využívat obsah webu pro komerční účely bez předchozího písemného souhlasu provozovatele. Jakékoli užití obsahu webu, které by porušovalo tyto podmínky, je striktně zakázáno a může být právně postihováno.

Ochrana osobních údajů

Webové stránky respektují práva uživatelů na ochranu jejich osobních údajů a dodržují předpisy na ochranu dat. Všechny osobní informace získané prostřednictvím webové stránky jsou shromažďovány, ukládány a zpracovávány v souladu s platnými právními normami České republiky a Evropské unie. Uživatelé mají právo kdykoliv požádat o přístup, opravu nebo vymazání svých osobních údajů. Další informace o zpracování osobních údajů lze nalézt v samostatné sekci ‘Ochrana osobních údajů’ na webu.

Změny podmínek

Provozovatel webové stránky má právo kdykoliv aktualizovat, měnit nebo upravit tyto podmínky užívání. Změny vstupují v platnost okamžikem jejich zveřejnění na webových stránkách. Uživatelé by měli pravidelně kontrolovat stránku s podmínkami užívání, aby byli vždy informováni o aktuálních změnách. Pokračovaným používáním webu po zveřejnění změn uživatel vyjadřuje souhlas s těmito změnami.

Závěrečná ustanovení

Tyto podmínky užívání jsou řízeny právním řádem České republiky. Jakékoli spory vyplývající z používání webových stránek budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Provozovatel se zavazuje řešit všechny spory přátelsky a mírovou cestou. V případě potřeby kontaktování provozovatele mohou uživatelé využít následující e-mailovou adresu: [email protected].

Napsat komentář