Zásady ochrany soukromí

srpna 10 2023

Základní ustanovení

Zásady ochrany osobních údajů, dále jen 'Zásady', služby Zubní péče Nimrichtrova-Dentema, provozované paní Olgou Šimečkovou, se sídlem U Dětského domova 445/43, Rusek, 500 09 Hradec Králové, IČ: 12345678, dále jen 'prováděcí subjekt', objasňují zásady ochrany a zpracování osobních údajů, které prováděcí subjekt shromažďuje a jakým způsobem s nimi následně nakládá. Prováděcí subjekt chápe osobní údaje jako konfidenční informace cenící si důvěry svých klientů a návštěvníků webových stránek, a proto klademe důraz na to, aby zpracování osobních údajů bylo prováděno v souladu s platnými právními předpisy, především s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů, dále GDPR. Tento dokument rozvádí, jakým způsobem probíhá sběr, využití, přenášení a ochrana osobních údajů návštěvníků. Je naší povinností informovat uživatele o jejich právech týkajících se zpracování jejich osobních údajů a o tom, jak je mohou uplatnit.

Ochrana osobních údajů

Ochrana soukromí naší klienteli a návštěvníků webových stránek nimrichtrova-dentema.cz je pro nás stěžejní. Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány důvěrně a v souladu s právními předpisy. Zavazujeme se nepředávat informace třetím stranám bez explicitního souhlasu subjektu údajů. V rámci našich služeb a provozu webové stránky můžeme shromažďovat informace nezbytné k poskytnutí příslušných služeb. Shromažďování osobních údajů je výhradně na bázi dobrovolnosti a jejich rozsah je omezen jen na nezbytně nutnou míru. Klienti a návštěvníci mají právo kdykoliv požadovat informaci o tom, jaké své osobní údaje máme uloženy, a mohou požadovat jejich aktualizaci, opravu či úplné smazání. Podrobný popis postupů, které jsou součástí ochrany vašich údajů a jakých opatření se ujímáme pro jejich bezpečnost, zahrnuje i používané bezpečnostní technologie a procedury pro zabezpečení serverů a databází, kde jsou osobní údaje uloženy.

Práva subjektů údajů

Podle GDPR mají všichni uživatelé webových stránek nimrichtrova-dentema.cz a klienti právo na přístup k jejich osobním údajům, právo na opravu těchto údajů, právo na vymazání, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Tyto práva umožňují uživatelům vyšší kontrolu nad jejich osobními informacemi. V případě, že máte pocit, že vaše osobní údaje nejsou zpracovávány správně nebo máte jiné obavy týkající se vašich údajů, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Pokud máte jakékoli dotazy nebo požadavky ohledně správy, zpracování nebo ochrany vašich osobních údajů, je k dispozici kontakt prostřednictvím e-mailové adresy [email protected].

Sběr a použití informací

Při návštěvě našich webových stránek může prováděcí subjekt shromažďovat údaje, které jsou nezbytné pro správné fungování webové stránky a pro zlepšení služeb uživatelům. Tyto informace mohou zahrnovat například IP adresu, typ prohlížeče, přístupové časy a navštívené stránky. Shromažďování těchto informací pomáhá analyzovat návštěvnost stránek, vylepšovat obsah a poskytovat lepší uživatelské prostředí. Sběr osobních údajů jako jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, je přísně na dobrovolné bázi a slouží převážně pro účely sjednání schůzky, poskytování konkrétních informací uživatelské podpory nebo zasílání aktualizací a novinek. Prováděcí subjekt používá shromážděné osobní údaje výhradně pro účely, pro které byly poskytnuty, a to v souladu s platnými právními předpisy a těmito Zásadami.

Kontaktní informace provozovatele

Pro jakékoli dotazy, požadavky nebo další komunikaci týkající se ochrany osobních údajů, můžete kontaktovat provozovatele stránek Zubní péče Nimrichtrova-Dentema, Olgu Šimečkovou, na adrese U Dětského domova 445/43, Rusek, 500 09 Hradec Králové, Česká republika, nebo na e-mailové adrese [email protected].

Napsat komentář